اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء به اختصار آی‌اوتی (به انگلیسی: IoT، مخفف Internet of Things) هم نامیده می‌شود). گاهی اینترنت اشیاء (به انگلیسی Internet of Objects) نیز برای آن به کار می‌رود. به‌طور کلی اشاره دارد [...]