بخش حمایتی از استارتاپ ها

همانگونه که مستحضر هستید ایده های نو و کارآمد زیادی به دلیل عدم حمایت های مالی از بین می روند. تصمیم گرفتیم به صورت آزمایشی بخش حمایت از کارآفرینان و استارتاپ ها را راه اندازی کنیم. این مهم بدون [...]