ایران تهران سهروردی

نمونه کار ها

استراتژی مشتری

نمونه کار ها

  • نام مشتری:روزبهی
  • گروه پروژه: حسابرسی و اطمینان
  • آدرس پروژه:یزد خیابان مطهری پارک علم و فناوری
  • تاریخ پروژه:۱۴۰۰/۰۶/۱۵

استراتژی مشتری