عکس‌هایی که توسط وی گرفته و در سایت قرار می‌گرفتند که با گسترش شبکه های اجتماعی فعالیت سایت به پایان رسید.

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید