۰

فروشگاه اینترنتی

فروشگاه محصولات گروه فناوری آسمان آماده استفاده می باشد. به دلیل تنوع و عدم تداخل محصولات و بالاترین کارایی فروشگاه را به چند بخش و در چند سایت پیاده سازی کردیم. سایت مدیریت اکانت اینستاگرام، [...]

بخش حمایتی از استارتاپ ها

همانگونه که مستحضر هستید ایده های نو و کارآمد زیادی به دلیل عدم حمایت های مالی از بین می روند. تصمیم گرفتیم به صورت آزمایشی بخش حمایت از کارآفرینان و استارتاپ ها را راه اندازی کنیم. این مهم بدون [...]