بخش حمایتی از استارتاپ ها

همانگونه که مستحضر هستید ایده های نو و کارآمد زیادی به دلیل عدم حمایت های مالی از بین می روند. تصمیم گرفتیم به صورت آزمایشی بخش حمایت از کارآفرینان و استارتاپ ها را راه اندازی کنیم.

این مهم بدون کمک شما محقق نمی شود پس تقاضا داریم ما را یاری دهید تا اندک سهمی در توسعه کشور خویش داشته باشیم.

 

از طریق این لینک می توانید کمک رسان آغاز یک تحول باشید.

 

با سپاس فراوان

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید